Postdoctoral Research Associates

Jiaqi Li

Photograph lijiaqi
Email lijiaqi@nospam610be62e111d9.illinois.edu

Jun Li

Photograph junli
Email junli9@nospam610be62e12f29.illinois.edu

Longnan Li

Photograph
Email longnan@nospam610be62e14d82.illinois.edu

Soumyadip (Deep) Sett

Photograph ssett3
Email ssett3@nospam610be62e1668e.illinois.edu

Shantanu Shahane

Photograph
Email sshahan2@nospam610be62e184e3.illinois.edu

Xiao Yan

Photograph
Email yanx16@nospam610be62e1a42b.illinois.edu

Past Postdoctoral Research

Francesco Botticella

Photograph
Email fbott@nospam610be62e1c8cd.illinois.edu